Màng chống thấm bitum

 • Breiglas 4mm S-APP

  Breiglas 4mm S-APP

  Màng chống thấm nhựa đàn hồi BPP chất lượng cao

  Breiglas 4mm S-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 4mm PE-APP

  Breiglas 4mm PE-APP

  Màng chống thấm nhựa đàn hồi BPP chất lượng cao

  Breiglas 4mm PE-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 4mm GY-APP

  Breiglas 4mm GY-APP

  Màng khò nóng bitum chất lượng cao

  Breiglas 4mm GY-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 3mm GY-APP

  Breiglas 3mm GY-APP

  Màng chống thấm nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum

  Breiglas 3mm GY-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 3mm S-APP

  Breiglas 3mm S-APP

  Màng chống thấm nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum

  Breiglas 3mm S-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 3mm PE-APP

  Breiglas 3mm PE-APP

  Màng nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum

  Breiglas 3mm PE-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas Fiberglass 4

  Breiglas Fiberglass 4

  Màng BPP bitum polyme đàn hồi, hợp chất trong nhựa bitum biến tính với khối lượng phân tử polyme cao

  Breiglas Fiberglass 4

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Techno LineA

  Viapol Techno LineA

   Lớp nền hoặc lớp trung gian trong hệ thống chống thấm đa lớp – lớp ngăn hơi ẩm

  Viapol Techno LineA

  Giá: Liên hệ

 • Syntesi SB 160 Mineral

  Syntesi SB 160 Mineral

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao

  Syntesi SB 160 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Techno Phase PE Mineral

  Techno Phase PE Mineral

  Màng BPE bitum polyme, dính nhiệt, đàn hồi, hợp chất bitum tinh chế 

  Techno Phase PE Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Syntesi Rad

  Viapol Syntesi Rad

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Viapol Syntesi Rad

  Giá: Liên hệ

 • Techno Phase Fiberglass

  Techno Phase Fiberglass

  Màng BPE bitum polyme, dính nhiệt, đàn hồi, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Techno Phase Fiberglass

  Giá: Liên hệ

 • Systema 45 Mineral

  Systema 45 Mineral

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt,

  Systema 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Syntesi SB 250

  Syntesi SB 250

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Syntesi SB 250

  Giá: Liên hệ

 • Syntesi SB 160

  Syntesi SB 160

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Syntesi SB 160

  Giá: Liên hệ

 • Syntesi BMT Mineral

  Syntesi BMT Mineral

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Syntesi BMT Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Syntesi BMT

  Viapol Syntesi BMT

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Viapol Syntesi BMT

  Giá: Liên hệ

 • Duemila 45 Mineral

  Duemila 45 Mineral

   Màng BPP nhựa bitum polyme đàn hồi, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Duemila 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Unisol

  Viapol Unisol

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Viapol Unisol

  Giá: Liên hệ

 • Unisol 45 Mineral

  Unisol 45 Mineral

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao

  Unisol 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Modulo

  Viapol Modulo

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt và ổn định bằng sợi thuỷ tinh

  Viapol Modulo

  Giá: Liên hệ

 • Modulo 45 Mineral

  Modulo 45 Mineral

  được sản xuất từ một hợp chất đặc biệt gốc bitum tinh chế bão hòa với polyolefinic terpolymers tuyến tính, tạo ra giới hạn đàn hồi cao

  Modulo 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Siderflex Polyester 45 Mineral

  Siderflex Polyester 45 Mineral

  Màng BPE nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Siderflex Polyester 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Bravo HP Polyester

  Bravo HP Polyester

  Màng BPE bitum polyme đàn hồi, hợp chất trong nhựa bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, gia cường với lưới polyme không dệt, mặt ngoài phủ lớp hạt đá

  Bravo HP Polyester

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Viatorch 007

  Viapol Viatorch 007

  là sản phẩm mới nhất trong loạt sản phẩm SBS khò nóng hiệu suất cao của Vetroasfalto

  Viapol Viatorch 007

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Siderflex

  Viapol Siderflex

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste

  Viapol Siderflex

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Duemila

  Viapol Duemila

  là giải pháp công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực màng khò nóng

  Viapol Duemila

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Igropol

  Viapol Igropol

  là màng chống thấm đúc sẵn, gốc bitum polyme đàn hồi

  Viapol Igropol

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Techno Phase Polyester

  Viapol Techno Phase Polyester

  là hệ thống màng bitum polyme nhiệt tự dính

  Viapol Techno Phase Polyester

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Technowall

  Viapol Technowall

  là màng khò nóng đặc trưng được thiết kế bởi VETROASFALTO

  Viapol Technowall

  Giá: Liên hệ

 • Techno LineA PE Mineral

  Techno LineA PE Mineral

   Màng bitum polyme BPE, tự dính, đàn hồi, hợp chất được tinh chế từ bitum biến thể với khối lượng phân tử polyme cao

  Techno LineA PE Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Systema

  Viapol Systema

  là kết quả của một công thức hóa học đặc biệt

  Viapol Systema

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Silshine

  Viapol Silshine

  Màng chống thấm với hợp chất đặc biệt gốc bitum

  Viapol Silshine

  Giá: Liên hệ

 • Viatorch 007 Mineral 5kg

  Viatorch 007 Mineral 5kg

  là sản phẩm mới nhất trong loạt sản phẩm SBS khò nóng hiệu suất cao của Vetroasfalto

  Viatorch 007 Mineral 5kg

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 45 Mineral

  Breiglas 45 Mineral

  Màng BPP bitum polyme đàn hồi, hợp chất trong nhựa bitum tinh chế

  Breiglas 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Bravo

  Viapol Bravo

  màng bitum polyme là đại diện giải pháp kĩ thuật mới

  Viapol Bravo

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Extraflex

  Viapol Extraflex

  Màng BPE nhựa đàn hồi bitum polyme

  Viapol Extraflex

  Giá: Liên hệ

 • Extraflex Polyeste 45 Mineral

  Extraflex Polyeste 45 Mineral

  Màng BPE nhựa đàn hồi bitum polyme

  Extraflex Polyeste 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 1 2 3 4 Trang tiếp »