Tra cứu sản phẩm

 • Plastiment® 96

  Plastiment® 96

   

  Phụ gia hóa dẻo giảm nước và kéo
  dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Plastiment® 96

  Giá: Liên hệ

 • Plastiment® 100

  Plastiment® 100

  Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Plastiment® 100

  Giá: Liên hệ

 • Plastiment® BV 40

  Plastiment® BV 40

    Phụ gia hóa dẻo giảm nước cho bê tông

  Plastiment® BV 40

  Giá: Liên hệ

 • Plastiment® TM 25

  Plastiment® TM 25

    Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết dành cho thi công bê tông đầm lăn

  Plastiment® TM 25

  Giá: Liên hệ

 • Polyprotek PH

  Polyprotek PH

  là một hệ sơn phủ kín và bảo vệ đầu cọc để tái tạo biên dạng, chống thấm và bao bọc đầu cọc

  Polyprotek PH

  Giá: Liên hệ

 • Polyseal CR

  Polyseal CR

  Chất trám khe hai thành phần, kháng hóa chất.

  Polyseal CR

  Giá: Liên hệ

 • Plastocrete® N

  Plastocrete® N

  Phụ gia chống thấm.

  Plastocrete® N

  Giá: Liên hệ

 • Penten T-007-VN

  Penten T-007-VN

  xi măng acrylic biến tính gốc polymer acrylic được sản xuất để tăng cường khả năng chống chịu hóa chất

  Penten T-007-VN

  Giá: Liên hệ

 • Pentens R-420

  Pentens R-420

   là sơn chống thấm hiệu suất cao được làm từ cao su silicon bảo dưỡng ẩm

  Pentens R-420

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T - 100 - VN

  Pentens T - 100 - VN

  Màng chống thấm gốc PU BITUM một thành phần, đàn hồi cao.

  Pentens T - 100 - VN

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T - 300 - VN

  Pentens T - 300 - VN

  Vữa chống thấm hai thành phần gốc nhựa xi măng đàn hồi.

  Pentens T - 300 - VN

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T - 303 - VN

  Pentens T - 303 - VN

  Vữa chống hơi ẩm

  Pentens T - 303 - VN

  Giá: Liên hệ