Vật liệu trám khe I

 • GP-6000

  GP-6000

  được ứng dụng cho:Lấp kín khoảng trống khe hoặc hốc rỗng

   

  GP-6000

  Giá: Liên hệ

 • GP-4000

  GP-4000

  là sản phẩm Urethan 2 thành phần được tăng cường  Polyol trong dung dịch A và Isocyanate

  GP-4000

  Giá: Liên hệ

 • GP-2000

  GP-2000

  là loại urethan lỏng một thành phần, độ kỵ nước cao, được bơm vào khe nứt bê tông rò rỉ nước và phản ứng với nước

  GP-2000

  Giá: Liên hệ

 • GP-3000

  GP-3000

   là vật liệu polyurethane bơm tiêm tạo ra lớp ngăn rò rỉ nước hiệu quả

  GP-3000

  Giá: Liên hệ

 • GP300

  GP300

   là dung dịch Urethan hai thành phần (nguyên liệu chính 10:chất phụ gia 1), được bơm tiêm vào khe nứt bê tông

  GP300

  Giá: Liên hệ

 • GP200

  GP200
  GP200

  Giá: Liên hệ

 • GP500

  GP500

  là loại purethan lỏng một thành phần, độ kỵ nước cao, được bơm vào khe nối bê tông chịu rung rò rỉ nước 

  GP500

  Giá: Liên hệ