Vữa gốc xi măng

  • Sikafloor Topping Compound

    Sikafloor Topping Compound

    là một loại vữa tự san bằng 2 thành phần gốc xi măng nhựa SBR cải tiến

    Sikafloor Topping Compound

    Giá: 15000