Phụ gia Epoxy

 • Sikafloor Chapdur®_Grey

  Sikafloor Chapdur®_Grey

  Chất làm cứng sàn có màu, vô cơ, rắc khô

  Sikafloor Chapdur®_Grey

  Giá: 7000

 • Emaco 168 Primer

  Emaco 168 Primer

  Chất kết dính gốc Acrylic cho bê tông và vữa

  Emaco 168 Primer

  Giá: Liên hệ

 • Sika Boom®

  Sika Boom®

  Sika Boom là chất định vị dạng bọt khí, đa năng, có độ giãn nở cao, một thành phần

  Sika Boom®

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Extender T - VN

  Sika® Extender T - VN

  Tác nhân làm nhựa đặc sệt hơn.

  Sika® Extender T - VN

  Giá: Liên hệ

 • Sikafloor Chapdur®_Green

  Sikafloor Chapdur®_Green

  Chất làm cứng sàn có màu, vô cơ, rắc khô

  Sikafloor Chapdur®_Green

  Giá: 15000