Phụ gia chống thấm

 • Sika® Latex TH

  Sika® Latex TH

  Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối

  Sika® Latex TH

  Giá: 46500

 • Sika® Latex

  Sika® Latex

  Phụ gia chống thấm và các tác nhân kết nối.

  Sika® Latex

  Giá: 79500

 • Sikagard® - 905W

  Sikagard® - 905W

  Là sản phẩm lỏng gốc nước có khả năng xử lý độ ẩm

  Sikagard® - 905W

  Giá: 87000

 • Sika® Latex TH

  Sika® Latex TH

  Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối

  Sika® Latex TH

  Giá: 48500

 • SikaGrout GP - VN

  SikaGrout GP - VN

  Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm được dùng cho các mục đích thông thường.

  SikaGrout GP - VN

  Giá: 9000

 • Sika® Latex

  Sika® Latex

  Phụ gia chống thấm và các tác nhân kết nối.

  Sika® Latex

  Giá: 77500

 • Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng, dày 3mm, gôc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được rắc cát, có thể uốn dẻo được ở OºC

   

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Giá: Liên hệ

 • Sikaproof® Membrane

  Sikaproof® Membrane

  Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao

  Sikaproof® Membrane

  Giá: 43000

 • SikaTop® Seal 107

  SikaTop® Seal 107

  Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi

  SikaTop® Seal 107

  Giá: 32000

 • Sikaproof® Membrane RD

  Sikaproof® Membrane RD

  Màng lỏng chống thấm gốc Bitum

  Sikaproof® Membrane RD

  Giá: Liên hệ

 • Sika Hydrotite CJ Type

  Sika Hydrotite CJ Type

  Chất chèn khe có thể hút nước dùng để trám khe bê tông hình thành tại công trường.

  Sika Hydrotite CJ Type

  Giá: 199000

 • Sika® BituSeal T – 140 SG

  Sika® BituSeal T – 140 SG

  Là sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng dày 4mm, gốc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được phủ cát, có thể uốn dẻo được ở OºC.

  Sika® BituSeal T – 140 SG

  Giá: Liên hệ

 • Sika® BituSeal T – 140 MG

  Sika® BituSeal T – 140 MG

  Là sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng dày 4mm, gốc  APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được phủ lớp đá dăm, có thể uốn dẻo được ở OºC.

  Sika® BituSeal T – 140 MG

  Giá: Liên hệ

 • Sikalite®

  Sikalite®

  Phụ gia chống thấm cho vữa với tính thi công cao.

  Sikalite®

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Plug CN

  Sika® Plug CN

  Vữa gốc xi măng đông cứng nhanh, cản nước.

  Sika® Plug CN

  Giá: Liên hệ

 • Sika® 102

  Sika® 102

  Vữa gốc xi măng đông cứng nhanh, cản nước

  Sika® 102

  Giá: Liên hệ

 • BC Bitumen Coating

  BC Bitumen Coating

  Sản phẩm dùng để quét lớp lót chống thấm.

  BC Bitumen Coating

  Giá: Liên hệ