Chất trám khe

 • Sikaflex Construction J(Green)

  Sikaflex Construction J(Green)

  Dùng như chất trám khe đa năng và là hợp chất trám trét các khoảng hở

  Sikaflex Construction J(Green)

  Giá: 148000

 • Sikaflex Construction J(Grey)

  Sikaflex Construction J(Grey)

  Dùng như chất trám khe đa năng và là hợp chất trám trét các khoảng hở

  Sikaflex Construction J(Grey)

  Giá: 148000

 • Sikaflex-3WF

  Sikaflex-3WF

   là một chất trám khe đàn hồi 1 thành phần, gốc polyurethane

  Sikaflex-3WF

  Giá: 241000