Các loại phụ gia khác

 • Signuit® D54 AF

  Signuit® D54 AF

  Phụ gia ninh kết nhanh cho bê tông phun không chứa chất kiềm ở dạng bột.

   

  Signuit® D54 AF

  Giá: Liên hệ

 • Plastocrete® N

  Plastocrete® N

  Phụ gia chống thấm.

  Plastocrete® N

  Giá: Liên hệ

 • Signuit® L53 MY

  Signuit® L53 MY

  Chất thúc đẩy ninh kết không chứa chất kiềm ở dạng lỏng cho qui trình phun bê tông phun ướt hoặc khô.

   

  Signuit® L53 MY

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Aer

  Sika® Aer

  Phụ gia cuốn khí.

  Sika® Aer

  Giá: Liên hệ

 • Sikacrete® PP1

  Sikacrete® PP1

  Phụ gia bê tông.

  Sikacrete® PP1

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Pump

  Sika® Pump

  Phụ gia bơm đa năng.

  Sika® Pump

  Giá: Liên hệ

 • Sika Formoil® C

  Sika Formoil® C

  Hợp chất hỗ trợ tháo ván khuôn (coffa).

   

  Sika Formoil® C

  Giá: Liên hệ

 • Antisol® S

  Antisol® S

  Hợp chất bảo dưỡng bê tông.

  Antisol® S

  Giá: Liên hệ

 • Separol®

  Separol®

  Hợp chất tháo dỡ khuôn.

   

  Separol®

  Giá: Liên hệ

 • Antisol® E

  Antisol® E

  Hợp chất bảo dưỡng bê tông.

  Antisol® E

  Giá: Liên hệ