Băng cản nước

 • Sika Waterbar V-32

  Sika Waterbar V-32

  được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi

  Sika Waterbar V-32

  Giá: 265000

 • Sika Waterbar V25

  Sika Waterbar V25

  thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông

  Sika Waterbar V25

  Giá: 162000

 • Sika Waterbar V20

  Sika Waterbar V20

  được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi

  Sika Waterbar V20

  Giá: 162000

 • Sika Waterbar V15

  Sika Waterbar V15

  thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông.

  Sika Waterbar V15

  Giá: 138000

 • Sika Waterbar O 32 (Y)

  Sika Waterbar O 32 (Y)

  được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi

  Sika Waterbar O 32 (Y)

  Giá: 135000

 • Waterbars O-25 (Y)

  Waterbars O-25 (Y)

  chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông

  Waterbars O-25 (Y)

  Giá: 276000

 • Sika Waterbar O 20 (Y)

  Sika Waterbar O 20 (Y)

  được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi

  Sika Waterbar O 20 (Y)

  Giá: 228000

 • Sika Waterbar O15 (Y)

  Sika Waterbar O15 (Y)

   thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông

   

   

  Sika Waterbar O15 (Y)

  Giá: 135000