Chất chống dính cốp pha

 • E Z Strip

  E Z Strip

  là chất chống dính khuôn (cốp pha) bê tông, VOC thấp, không gây biến màu

  E Z Strip

  Giá: Liên hệ

 • Debond Gold

  Debond Gold

  là chất chống dính khuôn (cốp pha) bê tông

  Debond Gold

  Giá: Liên hệ

 • Debond

  Debond

  là chất chống dính khuôn (cốp pha) bê tông

  Debond

  Giá: Liên hệ