Vật liệu kháng nước

 • Petrotex

  Petrotex

  Chống thấm dầu và nước cho bề mặt bê tông, tường xây và đá

  Petrotex

  Giá: Liên hệ

 • Hydroblock

  Hydroblock

  là vật liệu kị nước, không ố vàng, VOC thấp, gốc nước, trong suốt

  Hydroblock

  Giá: Liên hệ

 • Aquapel™

  Aquapel™

   là hóa chất chống thấm thế hệ mới

  Aquapel™

  Giá: Liên hệ

 • Aquapel Plus™

  Aquapel Plus™

  là vật liệu chống thấm được thiết kế để kélà vật liệu chống thấm được thiết kế để kéo dài khả năng bảo vệ cho bê tông rỗ xốpo dài khả năng bảo vệ cho bê tông rỗ xốp

  Aquapel Plus™

  Giá: Liên hệ