Sơn nhũ tương

 • Superseal A

  Superseal A

  là nhũ tương bitum độ nhớt thấp với hàm lượng chất rắn cao dùng làm hợp chất bảo dưỡng cũng như chống thấm

  Superseal A

  Giá: Liên hệ

 • Aquashield LX-HD

  Aquashield LX-HD

  là sơn phủ & chất kết dính bitum chống thấm, thi công bằng chổi, cường độ bám dính cao

  Aquashield LX-HD

  Giá: Liên hệ

 • Superseal

  Superseal

  là nhũ tương bitum độ nhớt thấp với hàm lượng chất rắn cao dùng làm hợp chất bảo dưỡng cũng như chống thấm

  Superseal

  Giá: Liên hệ

 • Aquashield

  Aquashield

  là sơn phủ bitum không mối nối, thi công bằng chổi, ổn định bằng đất sét và sợi không amiăng

  Aquashield

  Giá: Liên hệ

 • Aquashield LX

  Aquashield LX

  là sơn phủ & chất kết dính bitum chống thấm, thi công bằng chổi, cường độ bám dính cao

  Aquashield LX

  Giá: Liên hệ

 • Aquashield FX

  Aquashield FX

  là hợp chất bitum thi công bằng chổi, không tạo mối nối

  Aquashield FX

  Giá: Liên hệ

 • Aquashield BX

  Aquashield BX

  là hợp chất chống thấm bitum không mối nối, đất sét ổn định, thi công bằng chổi.

  Aquashield BX

  Giá: Liên hệ