Keo gắn khe & cách âm

 • AC592 Acoustic Sealant

  AC592 Acoustic Sealant

  là keo cách âm acrylic gốc nước, linh hoạt vĩnh viễn

  AC592 Acoustic Sealant

  Giá: Liên hệ

 • AC590 DuctSeal

  AC590 DuctSeal

  là keo gắn ống dẫn gốc nước, cốt sợi gia cường

  AC590 DuctSeal

  Giá: Liên hệ