Keo dán gỗ

  • Pentens PU-02

    Pentens PU-02

    là loại keo chuyên dụng, cường độ cao ứng dụng công thức hoá đặc biệt để giảm bớt nhu cầu về đinh

    Pentens PU-02

    Giá: Liên hệ