Chống thấm nước rò rỉ

  • Lanko K11 224 Rapid Plug

    Lanko K11 224 Rapid Plug

    LANKO K11 224 RAPID PLUG là vữa chịu nước đông kết cực nhanh, chặn nước rò rỉ tức thì và và bảo vệ dài lâu. Nó đông cứng tính theo giây và hơi tăng khối lượng khi đông kết.

    Lanko K11 224 Rapid Plug

    Giá: Liên hệ