Màng chống thấm HDPE

 • Huitex HDPE - 3,0mm

  Huitex HDPE - 3,0mm

  Màng chống thấm HUITEX thực hiện các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và kiểm soát

  Huitex HDPE - 3,0mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex HDPE - 2,5mm

  Huitex HDPE - 2,5mm

   

  Huitex HDPE - 2,5mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex-HDPE 2,0mm

  Huitex-HDPE 2,0mm

   

  Huitex-HDPE 2,0mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex-HDPE 0,5mm

  Huitex-HDPE 0,5mm

   

  Huitex-HDPE 0,5mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex HDPE - 0,3mm

  Huitex HDPE - 0,3mm

  Màng chống thấm HUITEX thực hiện các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và kiểm soát

  Huitex HDPE - 0,3mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex HDPE - 1,5mm

  Huitex HDPE - 1,5mm

  Màng chống thấm HUITEX thực hiện các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và kiểm soát

  Huitex HDPE - 1,5mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex HDPE - 1,0mm

  Huitex HDPE - 1,0mm

   

  Huitex HDPE - 1,0mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex HDPE - 0,75mm

  Huitex HDPE - 0,75mm

  thực hiện các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và kiểm soát

  Huitex HDPE - 0,75mm

  Giá: Liên hệ