Màng chống thấm bitum

 • Danosa Glasdan 30 PE

  Danosa Glasdan 30 PE

    Là loại màng chống thấm đàn hồi (SBS) mặt trơn

  Danosa Glasdan 30 PE

  Giá: Liên hệ

 • Danosa Glasdan 40GPE

  Danosa Glasdan 40GPE

  là loại màng chống thấm gốc Bitum đàn hồi (SBS), trên mặt có lớp đá

  Danosa Glasdan 40GPE

  Giá: Liên hệ

 • Danosa Glasdan 40P POL

  Danosa Glasdan 40P POL

  Là loại màng chống thấm đàn hồi (SBS) mặt trơn

  Danosa Glasdan 40P POL

  Giá: Liên hệ

 • Danosa Esterdan 48P POL

  Danosa Esterdan 48P POL

  Chống thấm cho các vị trí sàn sân thượng, tầng hầm

  Danosa Esterdan 48P POL

  Giá: Liên hệ

 • Danosa Polydan 180-60GPE

  Danosa Polydan 180-60GPE

  mặt có lớp đá khoáng bảo vệ, tỷ trọng 5,6 kg/m2

  Danosa Polydan 180-60GPE

  Giá: Liên hệ

 • Danosa Polydan 60 TF

  Danosa Polydan 60 TF

  Là loại màng chống thấm gốc Bitum đàn hồi (SBS)

  Danosa Polydan 60 TF

  Giá: Liên hệ

 • Danosa Self Dan Muros

  Danosa Self Dan Muros

  Thành phần được gia cố bằng lõi vải polyethylene

  Danosa Self Dan Muros

  Giá: Liên hệ

 • Danosa Self Dan BTM

  Danosa Self Dan BTM

  Là loại màng chống thấm nguội, đàn hồi (SBS) mặt trơn

  Danosa Self Dan BTM

  Giá: Liên hệ

 • AL-80 TIPO 30 P OXI SOLAPE

  AL-80 TIPO 30 P OXI SOLAPE

  Là loại màng chống thấm mặt nhôm

  AL-80 TIPO 30 P OXI SOLAPE

  Giá: Liên hệ

 • Danosa Glasdan 20 P

  Danosa Glasdan 20 P

  là loại màng chống thấm đàn hồi (SBS) mặt trơn

  Danosa Glasdan 20 P

  Giá: Liên hệ