Lớp lót cho vữa tự chảy phẳng

  • Lanko 162 Flow Prime

    Lanko 162 Flow Prime

    là lớp lót liên kết tạo ra lớp liên kết trên bề mặt nhẵn

    Lanko 162 Flow Prime

    Giá: Liên hệ