Chất bảo dưỡng & chống thấm

 • Lumiseal WB

  Lumiseal WB

  hợp chất bảo dưỡng và chống thấm chống vẩn đục, không ố vàng, gốc nước.

  Lumiseal WB

  Giá: Liên hệ

 • Lumiseal Plus™

  Lumiseal Plus™

  Tăng cường độ thông thoáng để tăng tốc độ khô

  Lumiseal Plus™

  Giá: Liên hệ

 • Lumiseal FX

  Lumiseal FX

  là hợp chất bảo dưỡng và chống thấm chống vẩn đục, không ố vàng

  Lumiseal FX

  Giá: Liên hệ

 • Dress & Seal

  Dress & Seal

  Chất chống thấm có thể phun và nhanh khô này hiệu quả cho cả bề mặt trong nhà và ngoài trời

  Dress & Seal

  Giá: Liên hệ

 • Dress & Seal WB

  Dress & Seal WB

  gốc nước dùng để bảo dưỡng, chống thấm và chống bụi hóa bê tông

  Dress & Seal WB

  Giá: Liên hệ

 • Dress & Seal WB 30™

  Dress & Seal WB 30™

  cung cấp khả năng bảo vệ chống sự thâm nhập của muối, đất

  Dress & Seal WB 30™

  Giá: Liên hệ

 • Dress & Seal 30™

  Dress & Seal 30™

  là phiên bản có hàm lượng chất rắn cao nhất

  Dress & Seal 30™

  Giá: Liên hệ