Chống thấm tầng hầm

 • ACRYL-COTE

  ACRYL-COTE

  là hệ thống màng dung dịch một thành phần gốc terpolymer, khi linh kết tạo thành một lớp màng bảo vệ chống thấm

  ACRYL-COTE

  Giá: Liên hệ

 • Vandex Super

  Vandex Super

  Hóa chất chống thấm & bảo vệ.

  Vandex Super

  Giá: Liên hệ

 • Formrok 300

  Formrok 300

  Màng chống thấm sửa đổi Polyurethane.

  Formrok 300

  Giá: Liên hệ

 • Formdex Plus

  Formdex Plus

  Hóa chất chống thấm & bảo vệ.

  Formdex Plus

  Giá: Liên hệ

 • Formdex Admix

  Formdex Admix

  là  hóa chất phụ  gia dạng bột

  Formdex Admix

  Giá: Liên hệ

 • Formceal 3000X

  Formceal 3000X
  Formceal 3000X

  Giá: Liên hệ

 • Formrok 28U

  Formrok 28U

  Chất trám khe nối 1 thành phần gốc polyurethane.

  Formrok 28U

  Giá: Liên hệ