Phụ gia

 • Nanocapsule Cemix

  Nanocapsule Cemix

  là phụ gia xi măng chống thấm tinh thể hạt nano được bọc silan có nguồn gốc từ công nghệ vỏ-lõi nanocapsule

  Nanocapsule Cemix

  Giá: Liên hệ

 • Plasticrete–G

  Plasticrete–G

  là phụ gia siêu dẻo hiệu quả cao với hiệu ứng làm chậm thời gian đông kết để sản xuất bê tông 

  Plasticrete–G

  Giá: Liên hệ

 • Plasticrete – F

  Plasticrete – F

  là “chất siêu dẻo hóa” là phụ gia cho phép giảm lượng nước lớn hoặc khả năng chảy lớn hơn 

  Plasticrete – F

  Giá: Liên hệ

 • Plasticrete – D

  Plasticrete – D

  Hỗn hợp hãm và khử nước, phân tán hạt mịn trong hỗn hợp bê tông

  Plasticrete – D

  Giá: Liên hệ

 • Plasticrete – B

  Plasticrete – B

  là phụ gia làm chậm tốc độ đông kết của chất lỏng

  Plasticrete – B

  Giá: Liên hệ

 • Pentens Fast-1

  Pentens Fast-1

  là chất gia tốc đông cứng cho bê tông và vữa

  Pentens Fast-1

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PMP-J98

  Pentens PMP-J98

  là phụ gia vữa gốc nhựa, sử dụng ngay, được cung cấp dạng bột, có thể được ứng dụng hiệu quả cho vữa lát gạch

  Pentens PMP-J98

  Giá: Liên hệ

 • Pentens Plasticrete – A

  Pentens Plasticrete – A

  Phụ gia khử nước tăng độ bền và cường độ bê tông cho phép tỷ lệ nước thấp hơn/xi măng

  Pentens Plasticrete – A

  Giá: Liên hệ

 • Pentens Plasticrete – A

  Pentens Plasticrete – A

  Phụ gia khử nước tăng độ bền và cường độ bê tông cho phép tỷ lệ nước thấp hơn/xi măng

  Pentens Plasticrete – A

  Giá: Liên hệ

 • Nanocapsule Cemix

  Nanocapsule Cemix

  là phụ gia xi măng chống thấm tinh thể hạt nano được bọc silan

  Nanocapsule Cemix

  Giá: Liên hệ