Vật liệu bảo vệ

 • Mariseal Aqua Primer

  Mariseal Aqua Primer

  Bám  dính  tuyệt  vời trên  những  bề mặt  hút  nước  và  không  hút nước

  Mariseal Aqua Primer

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal 770

  Mariseal 770

  là lớp phủ polyurethan một thành phần, độ cứng trung bình, bóng

  Mariseal 770

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal 760​

  Mariseal 760​

  là lớp phủ polymethylmethacrylate một thành phần

  Mariseal 760​

  Giá: Liên hệ

 • Maripur 7700

  Maripur 7700

  Lớp phủ polyurethan, trong suốt, độ bóng cao

   

  Maripur 7700

  Giá: Liên hệ

 • Maripool

  Maripool

  được ứng dụng trên bê tông, vữa xi măng, vữa xi măng cát, vv

  Maripool

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal 800 PLUS

  Mariseal 800 PLUS

  một thành phần được ứng dụng làm lớp ngăn nước hiệu quả và tuổi thọ cao

  Mariseal 800 PLUS

  Giá: Liên hệ

 • Maripur 7700

  Maripur 7700

  là lớp phủ polyurethan một thành phần

  Maripur 7700

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal 760​

  Mariseal 760​

  là lớp phủ polymethylmethacrylate một thành phần

  Mariseal 760​

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal 770

  Mariseal 770

  là lớp phủ polyurethan một thành phần, độ cứng trung bình, bóng

  Mariseal 770

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal ® 800 PLUS

  Mariseal ® 800 PLUS

  ứng dụng công nghệ Nano, trong suốt, không thấm nước,

  Mariseal ® 800 PLUS

  Giá: Liên hệ

 • Maripur 7100

  Maripur 7100

  là một lớp phủ polyurethan mỏng, độ bền cao

  Maripur 7100

  Giá: Liên hệ

 • Maripur 7000

  Maripur 7000

  là một lớp lót polyurethan một thành phần, trong suốt, độ cứng trung bình

  Maripur 7000

  Giá: Liên hệ

 • Maripur 7200

  Maripur 7200

  là một lớp phủ polyurethan mỏng, độ bền cao, một thành phần

  Maripur 7200

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal 770

  Mariseal 770

  là lớp phủ polyurethan một thành phần, độ cứng trung bình, bóng

  Mariseal 770

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal 760​

  Mariseal 760​

  là lớp phủ polymethylmethacrylate một thành phần

  Mariseal 760​

  Giá: Liên hệ

 • Maripur 7700

  Maripur 7700

  là lớp phủ polyurethan một thành phần

  Maripur 7700

  Giá: Liên hệ