Hệ thống bê tông

 • 343 MATCHLESS CR-W30

  343 MATCHLESS CR-W30

  là chất chống dính cốp pha đậm đặc, khi pha với nước sẽ cho lượng lớn

  343 MATCHLESS CR-W30

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 361 Lancure

  Lanko 361 Lancure

  hợp chất bảo dưỡng bảo vệ bê tông tươi và vữa

  Lanko 361 Lancure

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 342 Matchless CR-W

  Lanko 342 Matchless CR-W

  là chất chống dính cốp pha gốc nước sử dụng ngay

  Lanko 342 Matchless CR-W

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 311 Lankoplast

  Lanko 311 Lankoplast

  là phụ gia dạng dung dịch được pha với nước trộn vữa để kiểm soát kích cỡ và số lượng bóng khí của vữa

  Lanko 311 Lankoplast

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 751 Latex

  Lanko 751 Latex

  là nhũ tương nhựa tổng hợp

  Lanko 751 Latex

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 243 Lankofloor Hard

  Lanko 243 Lankofloor Hard

  là chất tăng cứng sàn phi kim loại

  Lanko 243 Lankofloor Hard

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 241 Lankofloor Liquid

  Lanko 241 Lankofloor Liquid

  là dung dịch flurosilicate magiê thẩm thấu

  Lanko 241 Lankofloor Liquid

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 231 Lanko Weather Proof

  Lanko 231 Lanko Weather Proof

  là sản phẩm sử dụng ngay,  gốc dung môi chứa silane/siloxane

  Lanko 231 Lanko Weather Proof

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 162 Flow Prime

  Lanko 162 Flow Prime

  là lớp lót liên kết tạo ra lớp liên kết trên bề mặt nhẵn

  Lanko 162 Flow Prime

  Giá: Liên hệ