Phụ gia cho bê tông trộn sẵn

 • MO 5 (BE)

  MO 5 (BE)

  sản xuất bê tông không cốt thép thi công vào mùa đông

  MO 5 (BE)

  Giá: Liên hệ

 • F 100 (VZ)

  F 100 (VZ)

  Kéo dài thời gian đông kết thông qua việc làm chậm tốc độ thủy hóa của xi măng

  F 100 (VZ)

  Giá: Liên hệ

 • F 50 (VZ)

  F 50 (VZ)

  thích hợp cho việc đổ kết cấu bê tông khối lớn

  F 50 (VZ)

  Giá: Liên hệ

 • MO 2

  MO 2

  làm tăng tốc độ hydrat hóa của xi măng và do đó tăng cứng bê tông

  MO 2

  Giá: Liên hệ

 • MO 1

  MO 1

  Độ bền nén cần thiết cho bê tông (> 5 N/mm²) để bảo vệ khỏi sương giá trong một thời gian ngắn

  MO 1

  Giá: Liên hệ

 • MO 6

  MO 6

  sản xuất bê tông không cốt thép thi công vào mùa đông

  MO 6

  Giá: Liên hệ

 • MO 4

  MO 4

  bảo vệ khỏi sương giá trong một thời gian ngắn

  MO 4

  Giá: Liên hệ

 • H5 SCC (LP)

  H5 SCC (LP)

  Gia tăng khả năng kháng sương giá và muối làm tan băng

  H5 SCC (LP)

  Giá: Liên hệ

 • AeroCrete 1 (LP)

  AeroCrete 1 (LP)

  Gia tăng khả năng kháng sương giá và muối làm tan băng

  AeroCrete 1 (LP)

  Giá: Liên hệ

 • HK – V (BV)

  HK – V (BV)

  tăng khả năng đồng đều vật liệu làm tăng độ bền nén và độ bền kéo uốn

  HK – V (BV)

  Giá: Liên hệ

 • HK IV (BV)

  HK IV (BV)

  được sử dụng để cải thiện đặc tính bê tông chưa đông kết và đã đông cứng

  HK IV (BV)

  Giá: Liên hệ

 • HK – III (BV)

  HK – III (BV)

  được sử dụng để cải thiện đặc tính bê tông chưa đông kết và đã đông cứng

   

  HK – III (BV)

  Giá: Liên hệ

 • HK II (BV)

  HK II (BV)

  ược sử dụng để cải thiện đặc tính bê tông chưa đông kết và đã đông cứng

  HK II (BV)

  Giá: Liên hệ

 • HK I (BV)

  HK I (BV)

  với hiệu ứng hóa lỏng giúp giảm lượng nước trộn gây ra sức căng bề mặ

  HK I (BV)

  Giá: Liên hệ

 • SK – V (FM)

  SK – V (FM)

  Cải thiện độ rõ nét bề mặt

  SK – V (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – IV (FM)

  SK – IV (FM)

  được sử dụng để cải thiện đặc tính bê tông chưa đông kết và đã đông cứng

  SK – IV (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 127 (BV) + (FM)

  SK – 127 (BV) + (FM)

  mang lại một sự che chắn không gian cho từng hạt xi măng cá thể

  SK – 127 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 125 (BV) + (FM)

  SK – 125 (BV) + (FM)

  mang lại một sự che chắn không gian cho từng hạt xi măng cá thể

  SK – 125 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 124 (BV) + (FM)

  SK – 124 (BV) + (FM)

  là chất siêu hóa dẻo hiệu suất cao, đông cứng nhanh, dùng để sản xuất bê tông nhanh khô

  SK – 124 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 123 (BV) + (FM)

  SK – 123 (BV) + (FM)

  Có thể được sử- dụng với liều lượng cao hơn làm chất siêu hóa dẻo

  SK – 123 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 122 (BV) + (FM)

  SK – 122 (BV) + (FM)

  Cải thiện bề mặt lộ thiên

  SK – 122 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 121 (BV) + (FM)

  SK – 121 (BV) + (FM)

  tối ưu hóa thuộc tính chảy trong khi có thể cân nhắc loại xi măng

  SK – 121 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 118 (BV) + (FM)

  SK – 118 (BV) + (FM)

  Sự hóa lỏng rất cao, tiết kiệm nước tùy theo xsản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông trộn tại hiện trường với hiệu hóa lỏng kéo dàii măng

  SK – 118 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 117 (BV) + (FM)

  SK – 117 (BV) + (FM)

  Cải thiện bề mặt lộ thiên

  SK – 117 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 116 (BV) + (FM

  SK – 116 (BV) + (FM

  Tối ưu hóa thuộc tính chảy trong khi có thể cân nhắc loại xi măng

  SK – 116 (BV) + (FM

  Giá: Liên hệ

 • SK – 115 (BV) + (FM)

  SK – 115 (BV) + (FM)

  mang đến cho vữa xi măng sự phân tán đồng đều với lực ma sát nội bộ thấp

  SK – 115 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 114 (BV) + (FM)

  SK – 114 (BV) + (FM)

  Để sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông trộn tại hiện trường với hiệu hóa lỏng kéo dài

  SK – 114 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 113 (BV) + (FM)

  SK – 113 (BV) + (FM)

  mang lại một sự che chắn không gian cho từng hạt xi măng cá thể

  SK – 113 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 112 (BV) + (FM)

  SK – 112 (BV) + (FM)

  mang lại một sự che chắn không gian cho từng hạt xi măng cá thể

  SK – 112 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 111 (BV) + (FM)

  SK – 111 (BV) + (FM)

  Để sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông trộn tại hiện trường

  SK – 111 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 110 (BV) + (FM)

  SK – 110 (BV) + (FM)

  Để sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông trộn tại hiện trường với hiệu hóa lỏng kéo dài

  SK – 110 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 109 (BV) + (FM)

  SK – 109 (BV) + (FM)

  Tối ưu hóa thuộc tính chảy trong khi có thể cân nhắc loại xi măng sử dụng

  SK – 109 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 108 (BV) + (FM)

  SK – 108 (BV) + (FM)

  Nó mang đến cho vữa xi măng sự phân tán đồng đều với lực ma sát nội bộ thấp

  SK – 108 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – 103 (BV) + (FM)

  SK – 103 (BV) + (FM)

  mang lại một sự che chắn không gian cho từng hạt xi măng cá thể

  SK – 103 (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – III M -BV + -FM

  SK – III M -BV + -FM

  được sử dụng để cải thiện đặc tính bê tông chưa đông kết và đã đông cứng

  SK – III M -BV + -FM

  Giá: Liên hệ

 • SK-III K (BV) + (FM)

  SK-III K (BV) + (FM)

  mang đến cho vữa xi măng sự phân tán đồng đều với lực ma sát nội bộ thấp

  SK-III K (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – III (BV) + (FM)

  SK – III (BV) + (FM)

  mang lại một sự che chắn không gian cho từng hạt xi măng cá thể

  SK – III (BV) + (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – II (FM)

  SK – II (FM)

  tạo khả năng phân tán xi măng trong hỗn hợp xi măng rất cao thông qua lực đẩy tĩnh điện

  SK – II (FM)

  Giá: Liên hệ

 • SK – I (FM)

  SK – I (FM)

  làm giảm khả năng suy thoái của hỗn hợp xi măng bằng cách giảm lượng nước trộn tạo độ căng bề mặt

  SK – I (FM)

  Giá: Liên hệ

 1 2 3 4 Trang tiếp »