Chất kết dính Hydrit & vữa khô

 • Prontopp® Pronto Compound C

  Prontopp® Pronto Compound C

  sử dụng như một chất để tạo ra sự đồng nhất và dễ thi công cho vữa

  Prontopp® Pronto Compound C

  Giá: Liên hệ

 • Prontopp® Compound C

  Prontopp® Compound C

  tạo ra sự đồng nhất và dễ thi công cho vữa

  Prontopp® Compound C

  Giá: Liên hệ

 • Prontopp ® TMC

  Prontopp ® TMC

  đặc tính pha trộn nhanh dùng cho tòa nhà công nghiệp, văn phòng

  Prontopp ® TMC

  Giá: Liên hệ