Hệ thống màng chống thấm Bitum

 • Mineral design 15 polyester

  Mineral design 15 polyester

  là loại màng có bề mặt khoáng tự bảo vệ, được gia cường bằng vải địa polyeste

  Mineral design 15 polyester

  Giá: Liên hệ

 • Dielectric Polyester

  Dielectric Polyester

  có độ bền điện môi cao và điện trở suất cao

  Dielectric Polyester

  Giá: Liên hệ

 • Radon barrier/v

  Radon barrier/v

  được ứng dụng trên mặt ngang và mặt đứng tiếp xúc với mặt đất

  Radon barrier/v

  Giá: Liên hệ

 • Mineral Radon Armodillo polyester

  Mineral Radon Armodillo polyester

  được ứng dụng trên mặt ngang và mặt đứng tiếp xúc với mặt đất

  Mineral Radon Armodillo polyester

  Giá: Liên hệ

 • Radon barrier/p

  Radon barrier/p

  được ứng dụng trên mặt ngang và mặt đứng tiếp xúc với mặt đất

  Radon barrier/p

  Giá: Liên hệ

 • Mineral electromagnetic barrier/V

  Mineral electromagnetic barrier/V

  Vừa chống thấm nước vừa chống sóng điện từ

  Mineral electromagnetic barrier/V

  Giá: Liên hệ

 • Electromagnetic Barrier/V

  Electromagnetic Barrier/V

  Vừa chống thấm nước vừa chống sóng điện từ

  Electromagnetic Barrier/V

  Giá: Liên hệ

 • Vertiflex Polyester

  Vertiflex Polyester

  là màng chống thấm tường móng và làm lớp lót mái

  Vertiflex Polyester

  Giá: Liên hệ

 • Defend Antiroot/P type H

  Defend Antiroot/P type H

  luôn được ứng dụng làm lớp chống thấm cuối tiếp xúc với đất

  Defend Antiroot/P type H

  Giá: Liên hệ

 • Armodillio P

  Armodillio P

  với nhiều chức năng tích hợp cho bảo vệ và thoát nước hệ thống chống thấm

  Armodillio P

  Giá: Liên hệ

 • Armodillio Polyester Antiroots

  Armodillio Polyester Antiroots

  với nhiều chức năng tích hợp cho bảo vệ và thoát nước hệ thống chống thấm

  Armodillio Polyester Antiroots

  Giá: Liên hệ

 • Vapordiffuser/V

  Vapordiffuser/V

  loại màng được thiết kế để giải quyết vấn đề khuếch tán hơi ẩm

  Vapordiffuser/V

  Giá: Liên hệ

 • Rollbase P-V

  Rollbase P-V

   có mặt dưới được bao phủ một lớp vải địa kỹ thuật polyester không dệt trần tạo ra khoảng cách trống rất nhỏ

  Rollbase P-V

  Giá: Liên hệ

 • Rollbase Holand /P

  Rollbase Holand /P

   có mặt dưới được bao phủ một lớp vải địa kỹ thuật polyester không dệt trần tạo ra khoảng cách trống rất nhỏ

  Rollbase Holand /P

  Giá: Liên hệ

 • Perfobase/V

  Perfobase/V

  Cho phép phân bổ đều các điểm kết dính

  Perfobase/V

  Giá: Liên hệ

 • Prominent/P

  Prominent/P

  là màng ngăn ẩm được thiết kế để giải quyết vấn đề chống thấm cho tấm cách nhiệt

  Prominent/P

  Giá: Liên hệ

 • Prominent/V

  Prominent/V

  là màng ngăn ẩm được thiết kế để giải quyết vấn đề chống thấm cho tấm cách nhiệt

  Prominent/V

  Giá: Liên hệ

 • Prominent Alu polyester

  Prominent Alu polyester

  là màng ngăn ẩm được thiết kế để giải quyết vấn đề chống thấm cho tấm cách nhiệt

  Prominent Alu polyester

  Giá: Liên hệ

 • Deffuser Alu polyester

  Deffuser Alu polyester

  được gia cường bằng vải địa polyeste tổng hợp không dệt

  Deffuser Alu polyester

  Giá: Liên hệ

 • Defend Alu V

  Defend Alu V

    màng ngăn ẩm cho mái phòng với độ ẩm trung bình

  Defend Alu V

  Giá: Liên hệ

 • Defend V

  Defend V

   là màng ngăn ẩm cho mái phòng với độ ẩm trung bình và thấp

  Defend V

  Giá: Liên hệ

 • Defend Alu P

  Defend Alu P

   là màng ngăn ẩm cho mái phòng với độ ẩm trung bình và thấp

  Defend Alu P

  Giá: Liên hệ

 • Vis/v

  Vis/v

  được làm từ bitum tinh chế sử dụng trong công nghiệp

  Vis/v

  Giá: Liên hệ

 • Vis/p

  Vis/p

  được làm từ bitum tinh chế sử dụng trong công nghiệp

  Vis/p

  Giá: Liên hệ

 • Sirio V

  Sirio V

  được làm từ bitum tinh chế sử dụng trong công nghiệp

  Sirio V

  Giá: Liên hệ

 • Mineral sirio polyeste

  Mineral sirio polyeste

  được làm từ bitum tinh chế sử dụng trong công nghiệp

  Mineral sirio polyeste

  Giá: Liên hệ

 • Sirio polyeste

  Sirio polyeste

  được làm từ bitum tinh chế sử dụng trong công nghiệp

  Sirio polyeste

  Giá: Liên hệ

 • Mineral argo P

  Mineral argo P

  có độ bền cao, khả năng đàn hồi và khả ổn định

  Mineral argo P

  Giá: Liên hệ

 • Agro V

  Agro V

  có độ bền cao, khả năng đàn hồi và khả ổn định

  Agro V

  Giá: Liên hệ

 • Agro P

  Agro P

  có độ bền cao, khả năng đàn hồi và khả ổn định

  Agro P

  Giá: Liên hệ

 • Testudo spunbond polyeste30

  Testudo spunbond polyeste30

  có đặc tính kháng thủng cao

  Testudo spunbond polyeste30

  Giá: Liên hệ

 • Testudo spunbond polyeste25

  Testudo spunbond polyeste25

  có đặc tính kháng thủng cao

  Testudo spunbond polyeste25

  Giá: Liên hệ

 • Testudo spunbond polyeste20

  Testudo spunbond polyeste20

  có đặc tính kháng thủng cao

  Testudo spunbond polyeste20

  Giá: Liên hệ

 • Testudo spunbond16

  Testudo spunbond16

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Testudo spunbond16

  Giá: Liên hệ

 • Robur V

  Robur V

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Robur V

  Giá: Liên hệ

 • Robur P

  Robur P

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Robur P

  Giá: Liên hệ

 • Nova p

  Nova p

  làm từ bitum tinh chế với polyne dẻo và đàn hồi cho độ bền cao, chịu được nhiệt độ thấp và cao

  Nova p

  Giá: Liên hệ

 • Modo V

  Modo V

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Modo V

  Giá: Liên hệ

 • Modo P

  Modo P

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Modo P

  Giá: Liên hệ

 • Mineral testudo spunbond16

  Mineral testudo spunbond16

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Mineral testudo spunbond16

  Giá: Liên hệ

 • Mineral robur P

  Mineral robur P

  được làm từ bitum tinh chế dùng trong công nghiệp cho độ bền cao

  Mineral robur P

  Giá: Liên hệ

 • Mineral reflex white f

  Mineral reflex white f

  khả năng ổn định ở nhiệt độ thấp

  Mineral reflex white f

  Giá: Liên hệ

 • Mineral nova p

  Mineral nova p

  làm từ bitum tinh chế với polyne dẻo và đàn hồi cho độ bền cao, chịu được nhiệt độ thấp và cao

  Mineral nova p

  Giá: Liên hệ

 • Flexter flex testudo

  Flexter flex testudo

  là màng chống thấm đúc sẵn gốc ECMB

  Flexter flex testudo

  Giá: Liên hệ

 • Mineral fidia p

  Mineral fidia p

  được gia cường bằng vải địa kỹ thuật polyeste tổng hợp không dệt

  Mineral fidia p

  Giá: Liên hệ

 • Flexter testudo spunbond polyester

  Flexter testudo spunbond polyester

  là hỗn hợp nhựa đàn hồi với hàm lượng polyme cao

  Flexter testudo spunbond polyester

  Giá: Liên hệ

 • Flexter testudo spunbond biarmato

  Flexter testudo spunbond biarmato

  là hỗn hợp nhựa đàn hồi với hàm lượng polyme cao

  Flexter testudo spunbond biarmato

  Giá: Liên hệ

 • Flexter testudo polyester 25

  Flexter testudo polyester 25

  là hỗn hợp nhựa đàn hồi với hàm lượng polyme cao

  Flexter testudo polyester 25

  Giá: Liên hệ

 • Flexter flex spunbond

  Flexter flex spunbond

  là hỗn hợp nhựa đàn hồi với hàm lượng polyme cao

  Flexter flex spunbond

  Giá: Liên hệ

 • Fidia v

  Fidia v

  được gia cường bằng vải địa kỹ thuật polyeste tổng hợp không dệt

  Fidia v

  Giá: Liên hệ

 • FIDIA POLYESTE

  FIDIA POLYESTE

  được gia cường bằng vải địa kỹ thuật polyeste tổng hợp không dệt

  FIDIA POLYESTE

  Giá: Liên hệ

 • MINERAL ELASTOCENE/P

  MINERAL ELASTOCENE/P

  linh hoạt ở nhiệt độ thấp và kháng nhiệt

  MINERAL ELASTOCENE/P

  Giá: Liên hệ

 • ELASTOCENE/V

  ELASTOCENE/V

  linh hoạt ở nhiệt độ thấp và kháng nhiệt

  ELASTOCENE/V

  Giá: Liên hệ

 • ELASTOCENE/P GL

  ELASTOCENE/P GL

  linh hoạt ở nhiệt độ thấp và kháng nhiệt

  ELASTOCENE/P GL

  Giá: Liên hệ

 • ELASTOCENE/P

  ELASTOCENE/P

  linh hoạt ở nhiệt độ thấp và kháng nhiệt

  ELASTOCENE/P

  Giá: Liên hệ

 • Proteaduo triarmato

  Proteaduo triarmato

  MÀNG CHỐNG THẤM  VỚI CỐT GIA CƯỜNG ĐA HỢP VÀ BITUM POLYME TỔNG HỢP ĐA LỚP

   

  Proteaduo triarmato

  Giá: Liên hệ

 • Proteaduo polyester

  Proteaduo polyester

  MÀNG CHỐNG THẤM  VỚI CỐT GIA CƯỜNG ĐA HỢP VÀ BITUM POLYME TỔNG HỢP ĐA LỚP

  Proteaduo polyester

  Giá: Liên hệ

 • Mineral proteadua triarmato

  Mineral proteadua triarmato

  Màng chống thấm với cốt gia cường đa hợp và bitum tổng hợp đa lớp

  Mineral proteadua triarmato

  Giá: Liên hệ

 • Mineral proteaduo polyester

  Mineral proteaduo polyester

  Lớp trung gian trong hệ thống đa lớp không cần lớp mặt bảo vệ nặng bền vững

  Mineral proteaduo polyester

  Giá: Liên hệ

 • Mineral proteadup hp 25

  Mineral proteadup hp 25

  Màng chống thấm chịu mưa đá

  Mineral proteadup hp 25

  Giá: Liên hệ

 • VAPORDIFUSER STRIP V

  VAPORDIFUSER STRIP V

  được ứng dụng làm lớp đầu tiên của hệ thống chống thấm cho cả công trình mới

  VAPORDIFUSER STRIP V

  Giá: Liên hệ

 • MINERAL HELASTOPLAN P

  MINERAL HELASTOPLAN P

   được làm từ hỗn hợp bitum tinh chế dành cho công nghiệp

  MINERAL HELASTOPLAN P

  Giá: Liên hệ

 • MINERAL HELASTA POLYESTER

  MINERAL HELASTA POLYESTER

  được sản xuất kết hợp với nhiều loại cốt gia cường khác nhau để dễ ứng dụng

  MINERAL HELASTA POLYESTER

  Giá: Liên hệ

 • HELASTOPOL

  HELASTOPOL

  là màng chống thấm nhựa đàn hồi bitum-polyme với cốt gia cường tổng hợp

  HELASTOPOL

  Giá: Liên hệ

 • HELASTA POLYESTER

  HELASTA POLYESTER

  là sản phẩm gốc bitum nhiệt nóng chảy và có độ bám dính rất tốt

  HELASTA POLYESTER

  Giá: Liên hệ

 • HELASTOPLAN/P

  HELASTOPLAN/P

  được làm từ hỗn hợp bitum tinh chế dành cho công nghiệp

  HELASTOPLAN/P

  Giá: Liên hệ