Chống thấm kết cấu

 • Polycoat

  Polycoat

   là lớp sơn bitum bảo vệ với chất xúc biến nhũ tương hóa. Lớp sơn khi khô hình thành nên lớp màng bảo vệ đàn hồi màu đen

  Polycoat

  Giá: Liên hệ

 • Polythan CT

  Polythan CT

   là sơn bảo vệ gốc Polyurethan pha dầu hắc ín có tính đàn hồi, được pha chế để tạo ra lớp bảo vệ chống thấm cao cấp

  Polythan CT

  Giá: Liên hệ

 • Polyflex

  Polyflex

  POLYFLEX là lớp phủ hai thành phần Acrylic và xi măng để bảo vệ các kết cấu bê tông

  Polyflex

  Giá: Liên hệ

 • Polythan 50

  Polythan 50

  Polythan 50 là sơn gốc polyurethan đàn hồi dạng dung dịch một hành phần

  Polythan 50

  Giá: Liên hệ

 • Polytex

  Polytex

  là sơn Acrylic, đàn hồi, một thành phần, dùng làm lớp bảo vệ và chống thấm

  Polytex

  Giá: Liên hệ

 • Bituboard FS

  Bituboard FS

  BITUBOARD FS là tấm bảo vệ tự dính đa lớp

  Bituboard FS

  Giá: Liên hệ

 • Bituboard

  Bituboard

  BITUBOARD là tấm bảo vệ asphalt đa lớp

  Bituboard

  Giá: Liên hệ

 • Polycoat RBE

  Polycoat RBE

  POLYCOAT RBE  là nhũ tương chứa bitum cao su hóa

  Polycoat RBE

  Giá: Liên hệ

 • Polycoat RBE 15

  Polycoat RBE 15

  Polycoat RBE 15  là nhũ tương chứa bitum với 10% cao su Styren Butadien

  Polycoat RBE 15

  Giá: Liên hệ

 • Polyprime WB

  Polyprime WB

  là một sơn lót Bitum nhũ tương dựa vào thiết kế cho các ứng dụng đa dạng như một sơn lót  chất chống thấm

  Polyprime WB

  Giá: Liên hệ

 • Polyprime SB

  Polyprime SB

  là sơn lót bitum gốc dung môi với độ nhớt thấp và nhanh khô

  Polyprime SB

  Giá: Liên hệ

 • Polystop

  Polystop

  Băng cản nước Polystop là keo nhựa Poly Vinyl Chloride (PVC) chất lượng cao được nhựa hóa và đúc hình

  Polystop

  Giá: Liên hệ

 • Polyprotek PH

  Polyprotek PH

  là một hệ sơn phủ kín và bảo vệ đầu cọc để tái tạo biên dạng, chống thấm và bao bọc đầu cọc

  Polyprotek PH

  Giá: Liên hệ

 • Polyshield HD

  Polyshield HD

  là màng ngăn ẩm bitum chịu tải cao, được ép nhiều lớp màng polypropylen

  Polyshield HD

  Giá: Liên hệ

 • Polyshield

  Polyshield

  POLYSHIELD là màng ngăn ẩm bitum, được ép nhiều lớp màng polypropylen có cường độ chịu kéo cao.

  Polyshield

  Giá: Liên hệ