Sản phẩm chống thấm

 • Supercast SW10/20

  Supercast SW10/20

  Thanh cao su trương nở chống thấm

  Supercast SW10/20

  Giá: Liên hệ

 • Supercast PVC Waterstop

  Supercast PVC Waterstop
  Supercast PVC Waterstop

  Giá: Liên hệ

 • Proofex Torchseal 3P & 4P

  Proofex Torchseal 3P & 4P

  màng chống thấm cao cấp thi công bằng đèn khò được chế tạo từ bitum

  Proofex Torchseal 3P & 4P

  Giá: Liên hệ

 • Proofex PGP

  Proofex PGP

  Cung cấp một hệ thống màng chống thấm liên tục

  Proofex PGP

  Giá: Liên hệ

 • Proofex GPE

  Proofex GPE

  là màng dán polymer-bitum tự dính 

  Proofex GPE

  Giá: Liên hệ

 • Nitoproof 600PF

  Nitoproof 600PF

  được sử dụng để tạo một lớp màng liền kín ngăn nước

  Nitoproof 600PF

  Giá: Liên hệ

 • Nitoproof 30

  Nitoproof 30
  Nitoproof 30

  Giá: Liên hệ

 • Nitocote CM210

  Nitocote CM210

  là lớp vữa xi măng chống thấm có độ đàn hồi cao

  Nitocote CM210

  Giá: Liên hệ

 • Brushbond TGP

  Brushbond TGP

  Các tinh thể được tạo ra phản ứng với vôi tự do trong bê tông nhằm lấp đầy mao mạch và các lỗ trống

  Brushbond TGP

  Giá: Liên hệ

 • Brushbond FLXIII

  Brushbond FLXIII

  màng chống thấm hai thành phần được cải tiến, được cung cấp dưới dạng có thể pha trộn ngay

  Brushbond FLXIII

  Giá: Liên hệ

 • Brushbond

  Brushbond

  là vữa xi măng chống thấm gốc xi măng cải tiến

  Brushbond

  Giá: Liên hệ