Sản phẩm cho bê tông

 • Nitocote ET550

  Nitocote ET550
  Nitocote ET550

  Giá: Liên hệ

 • Nitocote EP405

  Nitocote EP405

  gồm có cốt liệu chọn lọc kết hợp với nhựa Epoxy

  Nitocote EP405

  Giá: Liên hệ

 • Nitocote EN901

  Nitocote EN901

  hệ thống lớp phủ epoxy novolac không dung môi hai thành phần

  Nitocote EN901

  Giá: Liên hệ

 • Reebol M10

  Reebol M10

  là hỗn hợp các hóa chất được đặc chế với các đặc tính dễ tháo

  Reebol M10

  Giá: Liên hệ

 • Reebol M1

  Reebol M1

  là hỗn hợp các hóa chất được đặc chế với các đặc tính dễ tháo

  Reebol M1

  Giá: Liên hệ

 • Concure WB & WB80

  Concure WB & WB80

   Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc nước là hai hợp chất dạng nhũ tương có độ nhớt thấp

  Concure WB & WB80

  Giá: Liên hệ

 • Concure 90

  Concure 90

  Hợp chất bảo dưỡng bê tông Concure 90 gốc nhựa được cung cấp theo nhiều dạng màu 

  Concure 90

  Giá: Liên hệ