Thiết bị bơm tiêm

 • DHP-M2002

  DHP-M2002

   là bơm tiêm ống dẫn đôi, xả tách riêng hai thành phần A và B của keo nhựa Acrylic

  DHP-M2002

  Giá: Liên hệ

 • DHP-M2001

  DHP-M2001

  là bơm tiêm ống dẫn đôi. Do loại bơm này xả vật liệu chính và chất làm cứng tách biệt

  DHP-M2001

  Giá: Liên hệ

 • DHP-M1000 / M2000

  DHP-M1000 / M2000

   là loại thiết bị bơm tiêm tự động  áp lực cao

  DHP-M1000 / M2000

  Giá: Liên hệ

 • DHP-M100

  DHP-M100

  là thiết bị bơm tiêm một thành phần

  DHP-M100

  Giá: Liên hệ

 • Ống bơm

  Ống bơm

   dành cho xây dựng sử dụng áp lực thấp

  Ống bơm

  Giá: Liên hệ

 • Reinjector

  Reinjector

  ứng dụng các ưu điểm của kim bơm áp lực cao

  Reinjector

  Giá: Liên hệ

 • Kim bơm

  Kim bơm

  ứng dụng bơm tiêm hóa chất epoxy và bọt polyurethan vào các lỗ thâm nhập

  Kim bơm

  Giá: Liên hệ