Axel Epo-Ject 304i

Axel Epo-Ject 304i

Giá: Liên hệ

Sản phẩm liên quan

Axel Epo-Ject 304i

Axel Epo-Ject 304i là hệ thống epoxy hai thành phần được thiết kế để thấm sâu và liên kết khe nứt lớn trong kết cấu bê tông. Nó cũng được thiết kế làm chất kết dính để liên kết nhiều loại chất nền khác nhau.

Axel Epo-Ject 304i thường được sử dụng làm vữa bơm các khe nứt mặt cầu, bãi đỗ xe, két cấu panen bê tông ngang, đồng thời được sử dụng để trám đầy khe roongxvaf lỗ rỗ tổ ong trong bê tông, gỗ, chất nền cao su hoặc nhựa.

 

 

 

 

Mùi nhẹ

Cường độ kết dính rất cao

Không dung môi

Không độc khi đã lưu hóa

Chống tấn công sinh học

Phản ứng với nước muối và nước ô nhiễm.

Độ nhớt thấp