Nhựa đường

  • Flexpave

    Flexpave

     được sản xuất đặc biệt dành cho ngành công nghiệp xây dựng đường bộ sử dụng Asphalt Ả rập Xê út tinh chế và polyme đàn hồi

    Flexpave

    Giá: Liên hệ