Màng Bitumen

 • Bituprotect -II

  Bituprotect -II

  là màng bảo vệ đúc sẵn được sản xuất đặc biệt với thiết kế đa lớp tạo ra độ bền thủng, độ bền kéo

  Bituprotect -II

  Giá: Liên hệ

 • Bituprotect - I

  Bituprotect - I

  là màng bảo vệ đúc sẵn được sản xuất đặc biệt với thiết kế đa lớp tạo ra độ bền thủng, độ bền kéo, khả năng đàn hồi cao

  Bituprotect - I

  Giá: Liên hệ

 • Bituprotect

  Bituprotect

  là tấm ghép chịu va đập cường độ cao, được đúc sẵn từ bitum và được gia cường khoáng chất hình thành giữa hai lớp màng thủy tinh bão hòa bitum ổn định

  Bituprotect

  Giá: Liên hệ

 • TorchBond

  TorchBond

  là màng chống thấm đúc sẵn với thiết kế đa lớp đặc biệt tạo khả năng đàn hồi và độ bền kéo cao

  TorchBond

  Giá: Liên hệ

 • Polypond

  Polypond

  là màng chống thấm bitum oxy hóa phù hợp cho ứng dụng bằng khò gas hoặc với bitum nóng

  Polypond

  Giá: Liên hệ

 • RoofSeal

  RoofSeal

  là màng bitum polyme đúc sẵn được thiết kế với mục đích dễ thi công và kinh tế.

  RoofSeal

  Giá: Liên hệ

 • Roof-Flame

  Roof-Flame

  là màng bitum polyme đúc sẵn được thiết kế với mục đích dễ thi công và kinh tế

  Roof-Flame

  Giá: Liên hệ

 • Premierflex-3000

  Premierflex-3000

   là màng chống thấm bitum SBS được gia cường bằng lưới polyeste

  Premierflex-3000

  Giá: Liên hệ

 • Polyglas

  Polyglas

   là màng bitum đúc sẵn, chất lượng đặc biệt cao, hàm chứa hợp chất chống thấm đặc biệt

  Polyglas

  Giá: Liên hệ

 • Fiberlon

  Fiberlon

  là màng chống thấm đúc sẵn với thiết kế đa lớp đặc biệt tạo độ bền kéo, đàn hồi cao

  Fiberlon

  Giá: Liên hệ

 • Bitumat Torchseal

  Bitumat Torchseal

  là màng chống thấm đúc sẵn, được công thức hóa độc đáo với thiết kế đa lớp đặc biệt tạo độ mềm dẻo

  Bitumat Torchseal

  Giá: Liên hệ

 • Premierflex-3000 GL

  Premierflex-3000 GL

   là màng chống thấm bitum SBS được gia cường bằng lưới sợi thủy tinh không dệt

  Premierflex-3000 GL

  Giá: Liên hệ

 • Bitumat Polyflex

  Bitumat Polyflex

  màng chống thấm đúc sẵn, được công thức hóa độc đáo với thiết kế đa lớp đặc biệt tạo độ mềm dẻo

  Bitumat Polyflex

  Giá: Liên hệ

 • Double-Tech

  Double-Tech

   là loạt màng bitum kết hợp cốt gia cường kép đặc biệt 180g lưới polyeste

  Double-Tech

  Giá: Liên hệ

 • Premierflex-5000

  Premierflex-5000

  là màng bitum SBS đúc sẵn hiệu suất cao đặc biệt, chế tạo từ chất chống thấm độc quyền được gia cường

  Premierflex-5000

  Giá: Liên hệ

 • Premierflex-2000

  Premierflex-2000

  là màng chống thấm bitum SBS được gia cường bằng lưới sợi thủy tinh

  Premierflex-2000

  Giá: Liên hệ

 • Bitumat Polyflame

  Bitumat Polyflame

  là màng bitum đúc sẵn, chất lượng cao, hàm chứa hợp chất chống thấm đặc biệt,

  Bitumat Polyflame

  Giá: Liên hệ

 • Bitufoundation

  Bitufoundation

  là loạt màng chống thấm tự dính được sản xuất với thiết kế đa lớp đặc biệt kết hợp với sợi thủy tinh

  Bitufoundation

  Giá: Liên hệ

 • Premierflex-4000

  Premierflex-4000

  là màng chống thấm bitum SBS đúc sẵn, hiệu suất rất cao

  Premierflex-4000

  Giá: Liên hệ

 • Premierflex-2000 GL

  Premierflex-2000 GL

   là màng chống thấm bitum SBS được gia cường bằng lưới sợi thủy tinh 50/60g/m2 

  Premierflex-2000 GL

  Giá: Liên hệ

 • Glasflame

  Glasflame

  là màng bitum đúc sẵn, hiệu suất cao, hàm chứa hợp chất chống thấm đặc biệt

  Glasflame

  Giá: Liên hệ

 • Bituseal 1000 & 1200

  Bituseal 1000 & 1200

  màng chống thấm đa dụng với cốt lưới thủy tinh chống mục nát

  Bituseal 1000 & 1200

  Giá: Liên hệ