Xử lí bề mặt

 • Axel Mould Oil 904

  Axel Mould Oil 904

  là chất cách ly gốc nước, phản ứng với sản phẩm phản ứng kiềm

  Axel Mould Oil 904

  Giá: Liên hệ

 • Axel Flexilite 913

  Axel Flexilite 913

  là hệ thống sơn phủ polyme tổng hợp được đặc chế với loại nhựa

  Axel Flexilite 913

  Giá: Liên hệ

 • Axel Aquastop 907

  Axel Aquastop 907

  là silicon trong suốt gốc dung môi

  Axel Aquastop 907

  Giá: Liên hệ

 • Axel Concrete Seal 905

  Axel Concrete Seal 905

  hỗn hợp bảo dưỡng bê tông một thành phần

  Axel Concrete Seal 905

  Giá: Liên hệ

 • Axel Mould Oil 904S

  Axel Mould Oil 904S

  là hợp chất cao cấp cách ly ván khuôn gốc dầu

  Axel Mould Oil 904S

  Giá: Liên hệ

 • Axel Axseal 902

  Axel Axseal 902

  là một sơn phủ nhựa gốc dung môi, được đặc chế cho thẩm thấu

  Axel Axseal 902

  Giá: Liên hệ