Hệ thống chống thấm

 • Epoflor 200WB

  Epoflor 200WB

  là sơn phủ epoxy không dung môi

  Epoflor 200WB

  Giá: Liên hệ

 • Axel Aquakem 127

  Axel Aquakem 127

  là keo chống thấm, gốc polyme tổng hợp,

  Axel Aquakem 127

  Giá: Liên hệ

 • Axel PU-Flex 122SL

  Axel PU-Flex 122SL

  là hệ thống chống thấm polyurethan đàn hồi

  Axel PU-Flex 122SL

  Giá: Liên hệ

 • Axel Aquashield 100GG

  Axel Aquashield 100GG

  là một hệ thống phủ chống thấm gốc xi măng polyme linh hoạt, hai thành phần

  Axel Aquashield 100GG

  Giá: Liên hệ

 • Axel Aquashield 100

  Axel Aquashield 100

  là một phần hệ thống vữa chống thấm xi măng biến tính hai thành phần

  Axel Aquashield 100

  Giá: Liên hệ

 • Axel Torch 106

  Axel Torch 106

  màng chống thấm khò nóng hiệu suất cao

  Axel Torch 106

  Giá: Liên hệ