Hệ thống sản phẩm chống thấm

 • AKFIX POLYUREA1045

  AKFIX POLYUREA1045

  là lớp sơn phủ linh hoạt, 100% chất rắn

  AKFIX POLYUREA1045

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA PA 1070

  AKFIX POLYUREA PA 1070

  là hệ thống polyurea gốc polyaspartic kháng UV, hai thành phần

  AKFIX POLYUREA PA 1070

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA HP 1044

  AKFIX POLYUREA HP 1044

  là hệ thống polyurea thơm nguyên chất, hai thành phần, đông kết rất nhanh

  AKFIX POLYUREA HP 1044

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA HB 1015

  AKFIX POLYUREA HB 1015

  là hệ thống polyurea hỗn hợp, linh hoạt, 100% chất rắn, hai thành phần

  AKFIX POLYUREA HB 1015

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA FX1044

  AKFIX POLYUREA FX1044

  là hệ thống polyurea nguyên chất đàn hồi

  AKFIX POLYUREA FX1044

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA FR 1044

  AKFIX POLYUREA FR 1044

  là hệ thống polyurea thơm nguyên chất, hai thành phần, ninh kết nhanh

  AKFIX POLYUREA FR 1044

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA FA 1044

  AKFIX POLYUREA FA 1044
  AKFIX POLYUREA FA 1044

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA AS 1044

  AKFIX POLYUREA AS 1044

  là hệ thống polyurea thơm nguyên chất, hai thành phần

  AKFIX POLYUREA AS 1044

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA AL 1070

  AKFIX POLYUREA AL 1070

  là hệ thống Polyurea béo nguyên chất, hai thành phần, kháng UV

  AKFIX POLYUREA AL 1070

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX HB 1010

  AKFIX HB 1010

  là hệ thống polyurea hỗn hợp, linh hoạt

  AKFIX HB 1010

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX 1044 STANDARD PURE

  AKFIX 1044 STANDARD PURE

  là một loại sơn phủ linh hoạt, 100% chất rắn, hai thành phần

  AKFIX 1044 STANDARD PURE

  Giá: Liên hệ

 • AKFİX PU MEMBRANE 450

  AKFİX PU MEMBRANE 450

   là màng chống thấm một thành phần

  AKFİX PU MEMBRANE 450

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX MS LIQUID MEMBRANE

  AKFIX MS LIQUID MEMBRANE

   là sơn chống thấm gốc polyme MS

  AKFIX MS LIQUID MEMBRANE

  Giá: Liên hệ