Bọt phun Pu

 • Maximum Foam 65 L +5 /-12

  Maximum Foam 65 L +5 /-12

  là bọt PU phun son khí, hiệu suất tối đa và độ trương nở thấp

  Maximum Foam 65 L +5 /-12

  Giá: Liên hệ

 • 960 MULTI BOND ADHESIVE FOAM

  960 MULTI BOND ADHESIVE FOAM

  là bọt PU kết dính, phun son khí, trương nở tối thiểu

  960 MULTI BOND ADHESIVE FOAM

  Giá: Liên hệ

 • 940 SAFETY VALVE PU

  940 SAFETY VALVE PU

  là bọt PU không bao giờ bị tắc nghẽn

  940 SAFETY VALVE PU

  Giá: Liên hệ

 • 885 MEGA PU GUN FOAM

  885 MEGA PU GUN FOAM

  là bọt PU chuyên dụng một thành phần với hiệu suất khối lượng

  885 MEGA PU GUN FOAM

  Giá: Liên hệ

 • 882 MEGA PU GUN FOAM 70 L

  882 MEGA PU GUN FOAM 70 L

  là bọt PU chuyên dụng một thành phần với hiệu suất khối lượng cao hơn đáng kể

  882 MEGA PU GUN FOAM 70 L

  Giá: Liên hệ

 • 881P Alfatech MDI Free PU

  881P Alfatech MDI Free PU
  881P Alfatech MDI Free PU

  Giá: Liên hệ

 • 881 ALFATECH MDI FREE PU

  881 ALFATECH MDI FREE PU

  là bọt không izoxianat được thi công qua một bộ tiếp hợp

  881 ALFATECH MDI FREE PU

  Giá: Liên hệ

 • 877 MEGA PU GUN FOAM

  877 MEGA PU GUN FOAM

  Là bọt PU chuyên dụng một thành phần với hiệu suất khối lượng cao

  877 MEGA PU GUN FOAM

  Giá: Liên hệ

 • 872 MEGA PU GUN FOAM 70 L

  872 MEGA PU GUN FOAM 70 L

  là bọt PU chuyên dụng một thành phần

  872 MEGA PU GUN FOAM 70 L

  Giá: Liên hệ

 • 850 MEGA PU GUN FOAM 65 L

  850 MEGA PU GUN FOAM 65 L

  là bọt PU chuyên dụng một thành phần với hiệu suất

  850 MEGA PU GUN FOAM 65 L

  Giá: Liên hệ

 • 840P FIRE BLOCK EXPANDING

  840P FIRE BLOCK EXPANDING

  là bọt PU chống cháy, dùng để điền đầy & trám kín lỗ hổng

  840P FIRE BLOCK EXPANDING

  Giá: Liên hệ

 • 840 FIRE BLOCK EXPANDING

  840 FIRE BLOCK EXPANDING
  840 FIRE BLOCK EXPANDING

  Giá: Liên hệ

 • 812P PROFESSIONAL PU GUN

  812P PROFESSIONAL PU GUN

  là bọt PU tự trương nở và ninh kết hơi ẩm, một thành phần

  812P PROFESSIONAL PU GUN

  Giá: Liên hệ

 • 812 MULTI PURPOSE PU FOAM

  812 MULTI PURPOSE PU FOAM

  là bọt PU tự trương nở và ninh kết hơi ẩm, một thành phần

  812 MULTI PURPOSE PU FOAM

  Giá: Liên hệ

 • 807P PROFESSIONAL PU GUN

  807P PROFESSIONAL PU GUN

  là bọt PU một thành phần, được thi công bằng súng và được cải tiến để ứng dụng ở nhiệt độ xuống tới -6°C

  807P PROFESSIONAL PU GUN

  Giá: Liên hệ

 • 807 MULTI PURPOSE PU FOAM

  807 MULTI PURPOSE PU FOAM

  là bọt PU tự trương nở và ninh kết hơi ẩm, một thành phầ

  807 MULTI PURPOSE PU FOAM

  Giá: Liên hệ

 • 806 Door Window PU Foam

  806 Door Window PU Foam
  806 Door Window PU Foam

  Giá: Liên hệ

 • 805P Professional PU Gun

  805P Professional PU Gun

  là bọt PU một thành phần, được bơm bằng súng và có đặc tính sản lượng cao

  805P Professional PU Gun

  Giá: Liên hệ

 • 805 Multi Purpose PU Foam

  805 Multi Purpose PU Foam

  là bọt PU phun son khí, tự trương nở, ninh kết hơi ẩm

  805 Multi Purpose PU Foam

  Giá: Liên hệ

 • 800C Foam Cleaner

  800C Foam Cleaner
  800C Foam Cleaner

  Giá: Liên hệ

 • 3XL HIGH EXPANSION

  3XL HIGH EXPANSION

  là bọt PU một thành phần, được thi công bằng súng bơm

  3XL HIGH EXPANSION

  Giá: Liên hệ